T7. Th4 1st, 2023

Cơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴆã ᴛạᴍ ɢɪữ ʜɪ̀ɴʜ ѕự ɴɢườɪ ᴄʜᴀ ʙạᴏ ʜàɴʜ, ᴄộᴛ ᴅâʏ ɴịᴛ ᴠàᴏ ᴄổ ᴄᴏɴ “ᴅắᴛ ᴆɪ ɴʜư ᴄʜó”.

ɴɢàʏ 𝟸𝟷-𝟷𝟶, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ Ðà ʟạᴛ (ʟâᴍ Ðồɴɢ) ᴆã ᴛạᴍ ɢɪữ ʜɪ̀ɴʜ ѕự ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ʟᴜâɴ (ᴛêɴ ᴛʜườɴɢ ɢọɪ ʟᴜâɴ “ᴄʜùᴀ”, 𝟹𝟽 ᴛᴜổɪ, ǫᴜê ᴛʜáɪ ʙɪ̀ɴʜ). Ôɴɢ ʟᴜâɴ ᴛạᴍ ᴛʀú ᴛạɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴍẫᴜ ᴛâᴍ (ᴘ.𝟻, ᴛᴘ Ðà ʟạᴛ).

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴄôɴɢ ᴀɴ Ðà ʟạᴛ, ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟷ʜ𝟹𝟶 ᴛốɪ 𝟷𝟿-𝟷𝟶, ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆɪ ɴʜậᴜ ᴠề, ôɴɢ ʟᴜâɴ ɴɢʜᴇ ᴠợ ɴóɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʟà ɴ.ᴀ.ʜ. (𝟷𝟶 ᴛᴜổɪ) ʟấʏ ᴄắᴘ 𝟷𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴆồɴɢ ᴛʜɪ̀ ôɴɢ ɴổɪ ɴóɴɢ, ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ᴆáɴʜ ᴠàᴏ ᴍặᴛ ᴠà ɴɢườɪ ᴄᴏɴ.

ѕᴀᴜ ᴆó ôɴɢ ᴅùɴɢ ᴅâʏ ɴịᴛ ᴆáɴʜ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠàᴏ ᴄʜáᴜ ʜ.. ᴠợ ᴠà ᴍẹ ᴠợ ʟᴜâɴ ᴄố ɢắɴɢ ᴄᴀɴ ɴɢăɴ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴆượᴄ.

ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ʟᴜâɴ ᴅùɴɢ ᴅâʏ ɴịᴛ ᴄộᴛ ᴠàᴏ ᴄổ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴅắᴛ ᴆɪ ᴛʀᴏɴɢ ʜàɴʜ ʟᴀɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư – Ảɴʜ: ᴄᴀᴄᴄ

Ðáɴʜ ᴍộᴛ ʜồɪ, ôɴɢ ʟᴜâɴ ʙắᴛ ʙé ʜ. ǫᴜỳ, ᴄởɪ ʜếᴛ ǫᴜầɴ áᴏ, ᴆồɴɢ ᴛʜờɪ ᴅùɴɢ ᴅâʏ ɴịᴛ ᴆáɴʜ ᴠàᴏ ɴɢườɪ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴠà ʙắᴛ ʙò ᴛừ ᴄầᴜ ᴛʜᴀɴɢ ʀᴀ ᴄửᴀ, ʙắᴛ ᴄʜáᴜ ʜ. ᴘʜảɪ ᴅùɴɢ ᴍɪệɴɢ ᴍô ᴘʜỏɴɢ ᴄʜó ѕủᴀ.

ʜàɴʜ ᴆộɴɢ ɴʜẫɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ôɴɢ ʟᴜâɴ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʟêɴ áɴ – Ảɴʜ: ᴄᴀᴄᴄ

ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄʜưᴀ ᴅừɴɢ ʟạɪ ở ᴆó, ôɴɢ ʟᴜâɴ ᴄòɴ ᴄó ʜàɴʜ ᴆộɴɢ ᴅã ᴍᴀɴ ʟà ᴄộᴛ ᴅâʏ ɴịᴛ ᴠàᴏ ᴄổ ᴄᴏɴ, ɢɪậᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄáɪ ᴠà “ᴅắᴛ ᴆɪ ɴʜư ᴅắᴛ ᴄʜó”, ʙắᴛ ᴄʜáᴜ ʜ. ʙò ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ɴʜà ᴠà ᴅắᴛ ᴆɪ ᴛʀᴏɴɢ ʜàɴʜ ʟᴀɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴅắᴛ ᴆɪ, ôɴɢ ɴàʏ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴅùɴɢ ᴄʜâɴ ᴆá ᴠàᴏ ɴɢườɪ ᴠà ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ᴛáᴛ ᴠàᴏ ᴍặᴛ ᴄᴏɴ.

ʟᴜâɴ ᴆᴀɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ áɴ ᴛʀᴇᴏ ᴠɪ̀ ᴛộɪ ɢâʏ ʀốɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ ɴêɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴄᴀɴ ɴɢăɴ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʟâᴍ Ðồɴɢ ᴠà ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ Ðà ʟạᴛ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴆã ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ʙạᴏ ʜàɴʜ. ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ ᴆɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜụ ʟý ᴠụ ᴠɪệᴄ ʙứᴄ хúᴄ ɴóɪ: “ᴅã ᴍᴀɴ ɴʜư ɴʜư ᴛʜờɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴄổ. ᴋʜôɴɢ ʜɪểᴜ ᴄʜᴀ ᴆứᴀ ʙé ɴɢʜɪ̃ ɢɪ̀ ᴋʜɪ ʜàɴʜ ѕự ɴʜư ᴠậʏ”.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ хáᴄ ᴆịɴʜ ôɴɢ ʟᴜâɴ ᴋʜôɴɢ ѕử ᴅụɴɢ ᴍᴀ ᴛúʏ ᴋʜɪ ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴄᴏɴ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *