CN. Th4 2nd, 2023

Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐQT Tậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ  Dũɴɢ ɴʜậɴ ʟỗɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ôɴɢ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴍà ʙảɴ ᴛʜâɴ đã ɢâʏ ʀᴀ, xɪɴ ɴʜậɴ ᴍọɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ʀᴀ ᴛᴀʏ ᴠớɪ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ ɢᴏʟғ. Tʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴄ.ự ᴄ.ã.ɪ, ᴅᴏ ʙứᴄ xúᴄ, ᴛôɪ đã đ.ậ.ᴘ ᴄâʏ ɢậʏ ɢᴏʟғ ᴘʜáᴛ ʙóɴɢ s.ư.ợ.ᴛ ǫᴜᴀ ɴóɴ ᴄủᴀ ᴄʜị L., ʜướɴɢ xᴜốɴɢ ᴅướɪ đấᴛ ᴋʜɪếɴ ᴄâʏ ɢậʏ ɢᴏʟғ ʙị ɢ.ã.ʏ ʟàᴍ đôɪ ᴠà ʙ.ậ.ᴛ ʟạɪ, ᴅẫɴ đếɴ ᴄʜị L. ʙị ᴛʜươɴɢ ɴʜẹ ᴘʜầɴ ᴍềᴍ ở ᴠ.ù.ɴ.ɢ ᴍ.ặ.ᴛ – ôɴɢ Dũɴɢ ᴛʀầɴ ᴛìɴʜ.

Sáɴɢ 14/12, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ, ôɴɢ Tʀìɴʜ Mɪɴʜ Đứᴄ, Cʜáɴʜ Văɴ ᴘʜòɴɢ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ đã ɴʜậɴ đượᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ, ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ, đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ, xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴠɪệᴄ ôɴɢ Dũɴɢ ʙị ᴛố ᴛáᴄ độɴɢ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ sâɴ ɢᴏʟғ. Hɪệɴ ʙảɴ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ đᴀɴɢ đượᴄ Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ  HĐND ᴛỉɴʜ xᴇᴍ xéᴛ; đồɴɢ ᴛʜờɪ đᴀɴɢ ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ để ᴄó ʜướɴɢ xử ʟý ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ.

Bảɴ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴍà ôɴɢ Dũɴɢ ɢửɪ ᴄʜᴏ Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 13/12 đã ᴛʜᴜậᴛ ʟạɪ ᴄụ ᴛʜể ᴠụ ᴠɪệᴄ. Cá ɴʜâɴ ôɴɢ Dũɴɢ đã ɴʜậɴ sᴀɪ, ɢửɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ đếɴ Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ  HĐND ᴛỉɴʜ, ᴄá ɴʜâɴ ᴄʜị L. (ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ ɢᴏʟғ ) ᴠà Bᴀɴ Qᴜảɴ ʟý sâɴ ɢᴏʟғ ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ôɴɢ Đứᴄ ɴóɪ.

Tʜᴇᴏ ôɴɢ Đứᴄ, ᴛʀᴏɴɢ ʙảɴ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ôɴɢ Dũɴɢ ᴄũɴɢ ᴄó ᴋɪếɴ ɴɢʜị Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ᴄó ý ᴋɪếɴ ɢửɪ đếɴ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ xử ʟý ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ đã đăɴɢ ᴛảɪ, ᴘʜáᴛ ᴛ.á.ɴ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜɪếᴜ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ, ᴜʏ ᴛíɴ, ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ Đứᴄ, đâʏ ʟà ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴄủᴀ ᴄá ɴʜâɴ ôɴɢ Dũɴɢ, ᴠɪệᴄ xử ʟý ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ᴛʜì Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ  HĐND ᴛỉɴʜ sẽ xᴇᴍ xéᴛ. Hɪệɴ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄụ ᴛʜể ᴄủᴀ ʙảɴ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴠẫɴ đᴀɴɢ đượᴄ Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND xᴇᴍ xéᴛ, sᴀᴜ đó sẽ ᴄó ᴄʜỉ đạᴏ ᴄụ ᴛʜể. Tʀướᴄ ᴍắᴛ, Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʟàᴍ ʀõ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴋʜɪ ɴàᴏ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʜì sẽ ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴠớɪ ʙảɴ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ để ᴄó ʜướɴɢ xử ʟý. Hɪệɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ, ôɴɢ Đứᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜêᴍ.

Vị đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ɴàʏ ɴóɪ ʀằɴɢ ᴛʜậᴛ sự ʜốɪ ᴛɪếᴄ ᴠì ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ đã ɢâʏ ʀᴀ ᴄʜᴏ ᴄʜị L. ᴄũɴɢ ɴʜư ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ. Ôɴɢ  Dũɴɢ ɢửɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ ᴄʜị L., ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị ᴠà HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ

Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐQT ᴄôɴɢ ᴛʏ  CP Tậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ ᴍᴏɴɢ ʙáᴏ ᴄʜí ᴠà ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ ᴛʜậᴛ sự ᴄôɴɢ ᴛâᴍ, ᴘʜảɴ áɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴋʜáᴄʜ ǫᴜᴀɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ. Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ đã ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, ʙ.ớ.ɪ ᴍ.ó.ᴄ, ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴄʜᴜʏệɴ đờɪ ᴛư ᴄá ɴʜâɴ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍìɴʜ ᴄũɴɢ ɴʜư ʜᴏạᴛ độɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴄủᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ; ᴠ.ᴜ ᴋ.ʜ.ố.ɴ.ɢ, ʙ.ị.ᴀ đ.ặ.ᴛ, ǫ.ᴜ.ʏ ᴄʜ.ụᴘ sự ᴠɪệᴄ ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ, ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄụ ᴛʜể ᴛừ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ.

Sáɴɢ 14/12, Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ Hộɪ Lɪêɴ ʜɪệᴘ ᴘʜụ ɴữ Vɪệᴛ Nᴀᴍ Nɢᴜʏễɴ Tʜị Mɪɴʜ Hươɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ Hộɪ Lɪêɴ ʜɪệᴘ ᴘʜụ ɴữ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʟêɴ áɴ ᴍọɪ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ đượᴄ, ᴅù ᴅướɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ɴàᴏ đốɪ ᴠớɪ ᴘʜụ ɴữ, ʙởɪ đó ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ, ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ ᴘʜụ ɴữ.

Lãɴʜ đạᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴄʜᴏ ᴘʜụ ɴữ đề ɴɢʜị ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ, ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠà xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ để ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ʀ.ă.ɴ đ.ᴇ, ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏềɴ ᴘʜụ ɴữ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đᴀɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáɴɢ ʜàɴʜ độɴɢ ᴠì ʙìɴʜ đẳɴɢ ɢɪớɪ ᴠà ᴘʜòɴɢ ɴɢừᴀ, ứɴɢ ᴘʜó ᴠớɪ ʙ.ạ.ᴏ ʟ.ự.ᴄ ᴛʀêɴ ᴄơ sở ɢɪớɪ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *