T6. Th3 24th, 2023

Nʜɪềᴜ ɴɢàʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ, Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐQT ᴛậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ, đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ᴅùɴɢ ɢậʏ Gᴏʟғ đ.á.ɴ.ʜ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ sâɴ Gᴏʟғ ở ᴛʜàɴʜ ᴘʜố Đà Nẵɴɢ, ʜôᴍ ɴᴀʏ, ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ôɴɢ Dũɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ đã đ.á.ɴ.ʜ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴠà ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ xɪɴ ʟỗɪ ᴛʀướᴄ ᴅư ʟᴜậɴ.

Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ HĐQT ᴛậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ, đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ᴋʜóᴀ X

Tʀᴏɴɢ đơɴ ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢửɪ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ᴄủᴀ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ᴠề sự ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ sâɴ Gᴏʟғ BRG Đà Nẵɴɢ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 6/12 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ôɴɢ Dũɴɢ đã ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ɴóɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ: ‘Tôɪ ᴛʜậᴛ sự ʜốɪ ᴛɪếᴄ ᴠì ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ đã ɢâʏ ʀᴀ ᴄʜᴏ ᴄʜị N.A.L. ᴄũɴɢ ɴʜư ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ. Tôɪ ᴛʜàɴʜ ᴛʜậᴛ xɪɴ ʟỗɪ ᴄʜị N.A.L., ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị, HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ. Cʜỉ ᴍộᴛ ᴄʜúᴛ ɴóɴɢ ɢɪậɴ, ᴋʜôɴɢ ᴋɪềᴍ ᴄʜế đượᴄ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴍà ᴛôɪ đã ᴄó ʜàɴʜ độɴɢ đáɴɢ ᴛʀáᴄʜ. Tôɪ ᴛʜàɴʜ ᴛʜậᴛ xɪɴ ʟỗɪ…’.

Cũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ʜôᴍ ǫᴜᴀ, ʜìɴʜ ảɴʜ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀêɴ ᴋêɴʜ VTV1 ᴠớɪ ᴛựᴀ đề ‘Bấᴛ ᴄứ đạɪ ʙɪểᴜ ɴàᴏ ᴄó ᴠɪ ᴘʜạᴍ đềᴜ ᴘʜảɪ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ’ ᴋʜɪếɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʜả ʜê ᴠà ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ôɴɢ ɴàʏ sẽ sớᴍ ᴘʜảɪ ɴʜậɴ ɴʜữɴɢ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴛʜíᴄʜ đáɴɢ.

Mộᴛ ʙàɪ ᴠɪếᴛ đăɴɢ ᴛảɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ᴛʀêɴ ᴋêɴʜ VTV1 đã ᴛʜᴜ ʜúᴛ ᴍộᴛ ʟượɴɢ ᴛươɴɢ ᴛáᴄ ᴄựᴄ ʟớɴ

Dướɪ đâʏ ʟà ᴍộᴛ số ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ CĐM:

Đúɴɢ 1 ᴛᴜầɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠɪệᴄ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴛạɪ sâɴ Gᴏʟғ ʙʀɢ Đà ɴẵɴɢ ʙị đ.á.ɴ.ʜ, ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟàᴍ ʀõ. Vɪệᴄ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʟà đảɴɢ ᴠɪêɴ, Bí ᴛʜư ᴄʜɪ ʙộ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴛậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ; ʟà đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ʟạɪ ᴅùɴɢ ɢậʏ ᴄʜơɪ Gᴏʟғ đ.á.ɴ.ʜ ᴍộᴛ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄó ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ɴʜữɴɢ đɪềᴜ đảɴɢ ᴠɪêɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʟàᴍ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ǫᴜʏ địɴʜ đốɪ ᴠớɪ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴠà ᴄáᴄʜ xử ʟý ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ?

Nữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙị ᴛʜ.ươɴɢ ᴛ.íᴄʜ ɴặɴɢ ᴘʜảɪ đɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ

Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Côɴɢ Tʜᴀɴʜ, Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ʙấᴛ ᴄứ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ ɴàᴏ ᴄó ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ đềᴜ ᴘʜảɪ ʙị xử ʟý ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ: ‘Qᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ʟà ᴅù ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʜᴀʏ ʙấᴛ ᴋỳ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ɴàᴏ ᴄũɴɢ đềᴜ ᴘʜảɪ ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ ʀõ ᴠᴀɪ ᴛʀò, ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ đạɪ ʙɪểᴜ ᴅâɴ ᴄử. Nếᴜ ᴄó ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ ʜᴀʏ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜì đềᴜ ᴘʜảɪ ʙị xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ’.

Xem thêm: Hộɪ đồɴɢ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ: Sẽ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴠụ ᴠɪệᴄ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ɴếᴜ ᴄó ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʙị ᴛố đ.á.ɴ.ʜ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ Gᴏʟғ, ʟãɴʜ đạᴏ HĐND ᴛỉɴʜ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, sᴀɪ đếɴ đâᴜ sẽ xử ʟý đếɴ đó.

Cʜɪềᴜ 13.12, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ôɴɢ Tʀìɴʜ Mɪɴʜ Đứᴄ, Cʜáɴʜ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ đã ɴʜậɴ đượᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ, ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴄụ ᴛʜể ᴄủᴀ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ (ʟà đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ) ʙị ᴛố đ.á.ɴ.ʜ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ Gᴏʟғ.

Tʜᴇᴏ ôɴɢ Đứᴄ, ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄủᴀ ʙảɴ ʙáᴏ ᴄáᴏ, ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴛʀìɴʜ ʙàʏ ᴄụ ᴛʜể ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ đ.á.ɴ.ʜ Gᴏʟғ. ‘Tʀᴏɴɢ ʙảɴ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ôɴɢ ᴅũɴɢ đã ɴʜậɴ sᴀɪ ᴠà ᴄó ɢửɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ đếɴ ɢɪᴀ đìɴʜ, HĐND ᴛỉɴʜ, ᴄʜủ sâɴ Gᴏʟғ… Hɪệɴ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ɴàʏ đᴀɴɢ đượᴄ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ đᴀɴɢ xᴇᴍ xéᴛ’, ôɴɢ Đứᴄ ɴóɪ.

Cũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ Đứᴄ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ʙảɴ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ᴛʜì ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ đᴀɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ.

‘Vụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ TP.Đà Nẵɴɢ ɴêɴ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ʟɪêɴ ʜệ ɴʜờ ᴀɴʜ ᴇᴍ ɴɢᴏàɪ đó đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ. Hɪệɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜể xáᴄ địɴʜ ᴠɪệᴄ ôɴɢ ᴅũɴɢ ᴄó ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ. Tʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜì ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ để xử ʟý, sᴀɪ ᴛớɪ đâᴜ xử ʟý ᴛớɪ đó. Tʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ᴍìɴʜ ᴄʜưᴀ ʙàɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴄó ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛư ᴄáᴄʜ đạɪ ʙɪểᴜ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴠì ᴄʜưᴀ ᴄó đầʏ đủ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ’, ôɴɢ Đứᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜêᴍ.

Xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄũɴɢ ᴛʀả ʟờɪ ᴘᴠ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ (13.12), ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Côɴɢ Tʜᴀɴʜ, Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ, ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʟà ᴍộᴛ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ ᴛʜì ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ɢâʏ ᴅư ʟᴜậɴ ᴛʜì ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴠớɪ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ.

‘Cá ɴʜâɴ ôɴɢ Dũɴɢ đã ᴄó ʙáᴏ ᴄáᴏ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ, ɴʜưɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄụ ᴛʜể, ɴếᴜ ᴄó ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ (đ.á.ɴ.ʜ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ – ᴘᴠ) ᴛʜì sẽ xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. Cá ɴʜâɴ ôɴɢ Dũɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ʟà ᴄʜᴜʏệɴ ᴄủᴀ ôɴɢ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ để ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴄó ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ’, ôɴɢ Tʜᴀɴʜ ɴóɪ.

Cũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴛʜᴀɴʜ, ɴếᴜ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ᴄáᴄ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴠà ᴋʜɪ ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴠớɪ ʙáᴏ ᴄáᴏ, ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴅũɴɢ ᴛʜì ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ sẽ xᴇᴍ xéᴛ, ᴄó ʜướɴɢ xử ʟý. Kʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜỉ ᴄăɴ ᴄứ ʙảɴ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ ᴄá ɴʜâɴ ôɴɢ Dũɴɢ để đưᴀ ʀᴀ xᴇᴍ xéᴛ xử ʟý, ᴘʜảɪ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛʜì ᴍớɪ ᴄó ᴄơ sở.

‘Cʜúɴɢ ᴛôɪ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, sᴀɪ đếɴ ᴍứᴄ ɴàᴏ ᴛʜì xử ʟý ᴍứᴄ đó, ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ôɴɢ Dũɴɢ ᴍà ᴄáᴄ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ ᴋʜáᴄ ɴếᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛʜì đềᴜ ᴘʜảɪ xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ’, ôɴɢ Tʜᴀɴʜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ.

Tʀᴏɴɢ ᴄʜɪềᴜ ɴᴀʏ (13.12), ᴘᴠ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʟɪêɴ ʜệ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ǫᴜᴀ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ để ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ᴘʜảɴ ʜồɪ.

Nʜư ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ đã ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴄáᴏ ʙáᴏ ᴄʜí ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ (ʟà đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ) ʙị ᴛố đ.á.ɴ.ʜ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ Gᴏʟғ.

Tʜᴇᴏ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ, ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ʙáᴏ ᴄʜí ᴠà MXH ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ, Cʜủ ᴛịᴄʜ ʜộɪ đồɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ ᴛậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ, đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ᴋʜóᴀ x (ɴʜɪệᴍ ᴋỳ 2021 – 2026) ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ đ.á.ɴ.ʜ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ Gᴏʟғ BRG Đà Nẵɴɢ.

Tʀêɴ ᴄơ sở ɴắᴍ ʙắᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʙáᴏ ᴄʜí ᴠà MXH, ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ đã ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ʟàᴍ ʀõ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ʏêᴜ ᴄầᴜ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄụ ᴛʜể, ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ ᴠụ ᴠɪệᴄ.

Qᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ʟà ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʜᴀʏ ʙấᴛ ᴄứ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ ᴄó ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ đềᴜ ᴘʜảɪ ʙị xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Xem thêm: Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ đầʏ ʙấᴛ ɴɢờ: ‘Dᴏ ᴄʜị L. x.úᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴛôɪ ɴêɴ ᴛôɪ ᴍớɪ ʜàɴʜ xử ɴʜư ᴠậʏ’?

Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐQT Tậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ɴʜậɴ ʟỗɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ôɴɢ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴍà ʙảɴ ᴛʜâɴ đã ɢâʏ ʀᴀ, xɪɴ ɴʜậɴ ᴍọɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Tʀưᴀ 13-12, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Côɴɢ Tʜᴀɴʜ, Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ – Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐQT ᴄôɴɢ ᴛʏ CP Tậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ, đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ – ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠɪệᴄ ᴠị đạɪ ʙɪểᴜ ɴàʏ ᴛáᴄ độɴɢ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ ɢᴏʟғ ᴛạɪ TP Đà Nẵɴɢ.

Qᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ʟà ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʜᴀʏ ʙấᴛ ᴄứ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ ɴàᴏ ᴄó ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ đềᴜ ᴘʜảɪ ʙị xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄủᴀ ᴛỉɴʜ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ʟàᴍ ʀõ, ᴋʜɪ ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sẽ ɢửɪ đếɴ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙáᴏ ᴄʜí.

Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴʜậɴ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 6-2021

Tʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 13-12, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ. Tʜᴇᴏ đó, ɴɢàʏ 6-12, ôɴɢ ᴠà ᴍộᴛ số đốɪ ᴛáᴄ ᴄó đếɴ sâɴ ɢᴏʟғ BRG Đà Nẵɴɢ để ᴄʜơɪ ɢᴏʟғ ᴠà ᴄʜị N.A.L. ʟà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ, ʜướɴɢ ᴅẫɴ ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ᴄʜơɪ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴅᴏ ʙấᴛ đồɴɢ ᴠớɪ ᴄáᴄʜ ᴛíɴʜ sổ ɢ.ậ.ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʜ.ố ᴋʜɪ đáɴʜ ɢᴏʟғ, ᴄʜị N.A.L đã ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ x.ú.ᴄ ᴘʜ.ạᴍ đếɴ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ᴜʏ ᴛíɴ ᴠà ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄá ɴʜâɴ ᴛôɪ. Tʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴄự ᴄ.ã.ɪ, ᴅᴏ ʙứᴄ xúᴄ, ᴛʜɪếᴜ ᴋ.ɪ.ề.ᴍ ᴄ.ʜ.ế, ɴ.ó.ɴ.ɢ ɢ.ɪ.ậ.ɴ ɴʜấᴛ ᴛʜờɪ ɴêɴ ôɴɢ đã xử ʟý ᴠấɴ đề ᴄʜưᴀ đúɴɢ.

Tʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴄự ᴄ.ã.ɪ, ᴅᴏ ʙứᴄ xúᴄ, ᴛôɪ đã đ.ậ.ᴘ ᴄâʏ ɢ.ậ.ʏ ɢᴏʟғ ᴘʜáᴛ ʙóɴɢ s.ư.ợ.ᴛ ǫᴜᴀ ɴóɴ ᴄủᴀ ᴄʜị L., ʜướɴɢ xᴜốɴɢ ᴅướɪ đấᴛ ᴋʜɪếɴ ᴄâʏ ɢ.ậ.ʏ ɢᴏʟғ ʙị ɢ.ã.ʏ ʟàᴍ đôɪ ᴠà ʙ.ậ.ᴛ ʟạɪ, ᴅẫɴ đếɴ ᴄʜị L. ʙị ᴛʜươɴɢ ɴʜẹ ᴘʜầɴ ᴍềᴍ ở ᴠùɴɢ ᴍ.ặ.ᴛ – ôɴɢ Dũɴɢ ᴛʀầɴ ᴛìɴʜ.

Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄủᴀ ôɴɢ Dũɴɢ ᴠà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ᴍặᴛ đã đưᴀ ᴄʜị N.A.L. đɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴛʜăᴍ ᴋʜáᴍ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Đà Nẵɴɢ. Ôɴɢ Dũɴɢ ᴄũɴɢ ᴅặɴ ɴɢườɪ ɴʜà ᴛạᴏ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛốɪ đᴀ để ᴄʜị N.A.L. ᴄʜụᴘ ᴄʜɪếᴜ, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ᴠà ʟᴏ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴠɪệɴ ᴘʜí ᴄʜᴏ ᴄʜị. Tớɪ ᴛốɪ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴄʜị N.A.L đã xᴜấᴛ ᴠɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ổɴ địɴʜ.

Nữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ ɢᴏʟғ đɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ sứᴄ ᴋʜᴏẻ ᴠà đã đɪ ʟàᴍ ᴛʀở ʟạɪ

Tôɪ ᴠà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ đã ʟɪêɴ ʜệ để xɪɴ ʟỗɪ ᴠà ʜỗ ᴛʀợ ᴛ.ʜ.ɪ.ệ.ᴛ ʜ.ạ.ɪ ᴠề ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴄʜᴏ ᴄʜị L. ʜɪệɴ ɴᴀʏ, sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ᴄʜị L. ʟà ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ, ᴛâᴍ ʟý ᴛốᴛ ᴠà đã ǫᴜᴀʏ ᴛʀở ʟạɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ – ôɴɢ Dũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

Vị đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ɴàʏ ɴóɪ ʀằɴɢ ᴛʜậᴛ sự ʜốɪ ᴛɪếᴄ ᴠì ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ đã ɢâʏ ʀᴀ ᴄʜᴏ ᴄʜị L. ᴄũɴɢ ɴʜư ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ. Ôɴɢ Dũɴɢ ɢửɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ ᴄʜị L., ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜị ᴠà HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ.

Cʜỉ ᴍộᴛ ᴄʜúᴛ ɴ.ó.ɴ.ɢ ɢ.ɪ.ậ.ɴ, ᴋʜôɴɢ ᴋɪềᴍ ᴄʜế đượᴄ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴍà ᴛôɪ đã ᴄó ʜàɴʜ độɴɢ đáɴɢ ᴛʀáᴄʜ. Tôɪ ᴛʜàɴʜ ᴛʜậᴛ xɪɴ ʟỗɪ – ôɴɢ Dũɴɢ ɴóɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴍà ʙảɴ ᴛʜâɴ đã ɢâʏ ʀᴀ, xɪɴ ɴʜậɴ ᴍọɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐQT ᴄôɴɢ ᴛʏ CP Tậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ ᴍᴏɴɢ ʙáᴏ ᴄʜí ᴠà ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ ᴛʜậᴛ sự ᴄôɴɢ ᴛâᴍ, ᴘʜảɴ áɴʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴋʜáᴄʜ ǫᴜᴀɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ. Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ đã ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, ʙ.ớ.ɪ ᴍ.ó.ᴄ, ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴄʜᴜʏệɴ đờɪ ᴛư ᴄá ɴʜâɴ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍìɴʜ ᴄũɴɢ ɴʜư ʜᴏạᴛ độɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴄủᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ; ᴠ.ᴜ ᴋ.ʜ.ố.ɴ.ɢ, ʙ.ị.ᴀ đ.ặ.ᴛ, ǫ.ᴜ.ʏ ᴄʜ.ụᴘ sự ᴠɪệᴄ ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ, ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴄụ ᴛʜể ᴛừ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ.

Xem thêm: Tᴏàɴ ʙộ ʜệ ᴛʜốɴɢ sâɴ Gᴏʟғ sẽ ‘ᴄấᴍ ᴄửᴀ’ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ – Nɢườɪ đ.áɴʜ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ

Đơɴ ᴠị ɴàʏ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴅịᴄʜ ᴠụ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ᴅũɴɢ ᴛạɪ sâɴ Gᴏʟғ BRG Đà Nẵɴɢ Gᴏʟғ Rᴇsᴏʀᴛ ᴠà ᴛấᴛ ᴄả ᴄơ sở đượᴄ ᴠậɴ ʜàɴʜ ʙởɪ BRG Gᴏʟғ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ 5/12.

Tốɪ 12/12, đạɪ ᴅɪệɴ sâɴ Gᴏʟғ BRG Đà Nẵɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴅịᴄʜ ᴠụ đốɪ ᴠớɪ Gᴏʟғᴇʀ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ (ᴄʜủ ᴛịᴄʜ HĐQT ᴛậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ, đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ) ᴛạɪ ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ sâɴ ᴛʜᴜộᴄ ʜệ ᴛʜốɴɢ BRG Gᴏʟғ.

Ôɴɢ ᴅũɴɢ ʟà ɴɢườɪ ʙị ᴛố đ.á.ɴ.ʜ ᴄʜị N.A.L. (20 ᴛᴜổɪ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴛạɪ sâɴ Gᴏʟғ BRG Đà Nẵɴɢ, ᴘʜườɴɢ Hòᴀ Hảɪ, ǫᴜậɴ Nɢũ Hàɴʜ Sơɴ, ᴛʀú Đà Nẵɴɢ) ᴘʜảɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ.

Tʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛừ đơɴ ᴠị ɴàʏ, ᴠɪệᴄ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴅịᴄʜ ᴠụ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ᴅũɴɢ đượᴄ áᴘ ᴅụɴɢ đốɪ ᴠớɪ sâɴ Gᴏʟғ BRG Đà Nẵɴɢ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ Hòᴀ Hảɪ, ǫᴜậɴ Nɢũ Hàɴʜ Sơɴ, TP Đà Nẵɴɢ, ᴠà ᴛấᴛ ᴄả ᴄơ sở ɢᴏʟғ đượᴄ ᴠậɴ ʜàɴʜ ʙởɪ BRG Gᴏʟғ ᴛʀêɴ ᴄả ɴướᴄ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ 5/12.

‘Sâɴ ɢôɴ BRG Đà Nẵɴɢ Gᴏʟғ Rᴇsᴏʀᴛ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛừ ᴄʜốɪ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴅịᴄʜ ᴠụ đốɪ ᴠớɪ ɢôɴ ᴛʜủ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ᴛạɪ sâɴ ɢôɴ BRG Đà Nẵɴɢ Gᴏʟғ Rᴇsᴏʀᴛ ᴠà ᴛấᴛ ᴄả ᴄơ sở ɢᴏʟғ đượᴄ ᴠậɴ ʜàɴʜ ʙởɪ BRG Gᴏʟғ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ 5/12/2022’, ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠɪếᴛ.

Nʜư ᴠậʏ, sᴀᴜ ɢầɴ ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ ᴄʜị L. ʙị đ.á.ɴ.ʜ, ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠà ʜɪệᴘ ʜộɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đã ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴘʜảɴ ứɴɢ ᴠề ᴠɪệᴄ ôɴɢ Dũɴɢ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ‘ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ đượᴄ’ đốɪ ᴠớɪ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ gᴏʟғ.

Tʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴠề ᴠụ ɴàʏ ʟà HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ sẽ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ để ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ. Tʜᴇᴏ ʟờɪ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Côɴɢ Tʜᴀɴʜ, Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ, ᴛʜì ᴠɪệᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ʟà để ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄʜᴏ ʙáᴏ ᴄʜí ᴋʜôɴɢ ᴄòɴ ʙị ɴʜɪễᴜ ʟᴏạɴ.

‘Nɢàʏ 13/12, ᴛôɪ sẽ ɴóɪ ʀõ ᴠà HĐND sẽ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɢɪáᴍ đốᴄ sâɴ Gᴏʟғ ɢửɪ ʙáᴏ ᴄáᴏ ɴɢắɴ ɢọɴ ɴʜấᴛ ᴠề sự ᴠụ’, ôɴɢ Tʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Cũɴɢ ᴛʜᴇᴏ Pʜó Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ, Bí ᴛʜư ᴛỉɴʜ ủʏ, Cʜủ ᴛịᴄʜ HĐND đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ôɴɢ Dũɴɢ để ɴắᴍ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ.

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Mườɪ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄâᴜ ʟạᴄ ʙộ Gᴏʟғ Báᴄʜ Kʜᴏᴀ Đà Nẵɴɢ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ɴếᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴋʜắᴄ ᴛʜì đơɴ ᴠị ɴàʏ sẽ ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ đề ɴɢʜị HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ xᴇᴍ xéᴛ ʟạɪ ᴛư ᴄáᴄʜ đạɪ ʙɪểᴜ đốɪ ᴠớɪ ôɴɢ ᴅũɴɢ.

Còɴ ᴛạɪ Đà Nẵɴɢ – ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ 12/12, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ Hòᴀ Hảɪ xáᴄ ɴʜậɴ đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ ᴠɪệᴄ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ L. ʙị đ.á.ɴ.ʜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ. Nɢàʏ ᴍᴀɪ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ sẽ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ để ɴắᴍ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

Hôᴍ 6/12, ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ᴋʜáᴄʜ đếɴ sâɴ ɢᴏʟғ BRG Đà Nẵɴɢ. Sâɴ Gᴏʟғ ᴄử ᴄʜị L. ᴘʜụᴄ ᴠụ ɴʜóᴍ ᴋʜáᴄʜ ɴàʏ.

Tʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴄʜơɪ, ôɴɢ Dũɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄʜị L. ᴋʜôɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛíɴʜ số ɢậʏ đã ᴄʜơɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʜố. Sᴀᴜ đó, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ɴàʏ ᴅùɴɢ ɢ.ậ.ʏ Gᴏʟғ đ.á.ɴ.ʜ ᴠàᴏ ɴɢườɪ ᴄʜị ʟ. ᴋʜɪếɴ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ ᴘʜảɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ.

Xem thêm: Pʜáᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ: Lựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛʜᴜ ɢɪữ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ?

Sᴀᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ɴắᴍ ʙắᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ đɪệɴ ᴛ.ử, ɴɢàʏ 9/12, ᴅướɪ sự ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄủᴀ ʟãɴʜ đạᴏ Tổɴɢ ᴄụᴄ Qᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ (QLTT), Độɪ QLTT số 2, ᴄụᴄ QLTT TP. Hồ Cʜí Mɪɴʜ đã ʙấᴛ ɴɢờ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ ‘Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ’ ᴛạɪ địᴀ ᴄʜỉ 269C-269D Nɢᴜʏễɴ Tʀãɪ, ᴘʜườɴɢ Nɢᴜʏễɴ Cư Tʀɪɴʜ, ǫᴜậɴ 1, TP.HCM ᴅᴏ ôɴɢ N.M (sɪɴʜ ɴăᴍ 1991) ᴛʀú ᴛạɪ Đồɴɢ Nᴀɪ ʟàᴍ ᴄʜủ

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ CĐM, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴛʀêɴ ɴềɴ ᴛảɴɢ Tɪᴋ.ᴛᴏᴋ ᴠớɪ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ đăɴɢ ᴛảɪ ᴅướɪ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴍᴀɴɢ ᴛêɴ ‘Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ’ ᴠớɪ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢʜìɴ ʟượᴛ ғᴏʟʟᴏᴡᴇʀ/ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ.

Tạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ đồɴɢ ᴘʜụᴄ ‘Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ’ ᴠẫɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜườɴɢ ɴɢàʏ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ. Bêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄửᴀ ʜàɴɢ, ʜàɴɢ ʜóᴀ đượᴄ ʙàɪ ᴛʀí ʙắᴛ ᴍắᴛ ᴠớɪ đᴀ ᴅạɴɢ ᴄáᴄ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ, ᴄʜủɴɢ ʟᴏạɪ ɴʜư ɢɪầʏ, ᴅéᴘ, ʙốᴛ ᴅᴀ, ᴛúɪ, ᴠí, ᴅâʏ ʟưɴɢ, ǫᴜầɴ áᴏ, ᴛʀᴀɴɢ sứᴄ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ.

Làᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ đᴏàɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄửᴀ ʜàɴɢ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ ᴄʜᴏ Đᴏàɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ đăɴɢ ᴋý ʜộ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅᴏ ᴘʜòɴɢ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ – ᴋế ʜᴏạᴄʜ, UBND Qᴜậɴ 1 ᴄấᴘ đầᴜ ɴăᴍ 2022.

Lựᴄ ʟượɴɢ QLTT TP HCM ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛạɪ ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ‘Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ’  ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜựᴄ ᴛế, ʟựᴄ ʟượɴɢ QLTT ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙàʏ ʙáɴ ɴʜɪềᴜ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴍᴀɴɢ ᴄáᴄ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ɴʜư Cʜᴀɴᴇʟ, Gᴜᴄᴄɪ, Lᴏᴜɪs Vᴜɪᴛᴛᴏɴ, Fᴇɴᴅɪ… ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴋỳ ʜóᴀ đơɴ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ɴàᴏ đượᴄ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ ᴄʜᴏ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄửᴀ ʜàɴɢ.

Bướᴄ đầᴜ, đạɪ ᴅɪệɴ Độɪ QLTT số 2 ɴʜậɴ địɴʜ, ᴘʜầɴ ʟớɴ ʜàɴɢ ʜóᴀ đượᴄ ʙàʏ ʙáɴ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɢɪả ᴍạᴏ ɴʜɪềᴜ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʜế ɢɪớɪ.

‘Nếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ʜᴏặᴄ đượᴄ ᴛʀᴀɴɢ ʙị ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ʀấᴛ ᴋʜó ᴄó ᴛʜể ᴘʜâɴ ʙɪệᴛ đượᴄ ᴄáᴄ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ số ʜàɴɢ ʜóᴀ ʙàʏ ʙáɴ ᴛạɪ đâʏ’, ʟãɴʜ đạᴏ Độɪ QLTT số 2 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

Tʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ, ᴠớɪ ᴍỗɪ sảɴ ᴘʜẩᴍ ʜàɴɢ ʜɪệᴜ ʙáɴ ᴛạɪ ‘Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ’ ᴄó ɢɪá ᴛừ 300.000-850.000đ/ sảɴ ᴘʜẩᴍ. Tʀᴏɴɢ đó, ᴛʀᴀɴɢ sứᴄ xɪ ᴍạ ᴄó ɢɪá ᴛừ 300.000 đồɴɢ/ sảɴ ᴘʜẩᴍ. ǫᴜầɴ áᴏ ʜàɴɢ ʜɪệᴜ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴄó ɢɪá ᴛừ 300.000 – 850.000 đồɴɢ/ sảɴ ᴘʜẩᴍ; ɢɪàʏ ᴅéᴘ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ: 500.000 đồɴɢ/₫ôɪ; ᴛúɪ xáᴄʜ ᴛᴀʏ ᴛừ 500.000- 600.000 đồɴɢ/ sảɴ ᴘʜẩᴍ.

Độɪ QLTT số 2 đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴘʜâɴ ʟᴏạɪ, ᴋɪểᴍ đếᴍ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ ‘Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ’ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ,

Mỗɪ sảɴ ᴘʜẩᴍ ʜàɴɢ ʜɪệᴜ ʙáɴ ᴛạɪ ‘Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ’ ᴄó ɢɪá ᴛừ 300.000-850.000đ/ sảɴ ᴘʜẩᴍ…

Đâʏ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴổɪ ʙậᴛ ᴛʀêɴ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ đɪệɴ ᴛ.ử ᴍà ʟựᴄ ʟượɴɢ QLTT TP.HCM ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴅướɪ sự ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄủᴀ ʟãɴʜ đạᴏ Tổɴɢ ᴄụᴄ QLTT ᴛʜể ʜɪệɴ ᴄáɴʜ ᴛᴀʏ ɴốɪ ᴅàɪ ᴄủᴀ ᴍô ʜìɴʜ ɴɢàɴʜ ᴅọᴄ.

Tʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ Tổɴɢ ᴄụᴄ QLTT, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, ʟựᴄ ʟượɴɢ QLTT ᴛʀêɴ ᴄả ɴướᴄ sẽ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ ᴠɪệᴄ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ đɪệɴ ᴛ.ử. Đặᴄ ʙɪệᴛ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴄó sứᴄ ảɴʜ ʜưởɴɢ ǫᴜảɴɢ ʙá, đăɴɢ ʙáɴ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛʀêɴ ғᴀᴄᴇ.ʙᴏᴏᴋ, ᴢᴀ.ʟᴏ ʜᴀʏ ᴛɪᴋ.ᴛᴏᴋ ᴛʜể ʜɪệɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ‘ᴠùɴɢ ᴄấᴍ’ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ xử ʟý đốɪ ᴛượɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴʜằᴍ ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴄʜíɴʜ đáɴɢ ᴄủᴀ ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ ᴛʀêɴ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ.

Xem thêm: Pʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴄʜứᴀ ʟᴏạᴛ sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴɢʜɪ ɢɪả ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ʟớɴ, ᴋʜôɴɢ ʜᴏá đơɴ ᴄʜứɴɢ ᴛừ

Hàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴄáᴄ ᴍặᴛ ʜàɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛạɪ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ ɴʜư ᴛúɪ, ᴠí Gᴜᴄᴄɪ, Fᴇɴᴅɪ, ɢɪầʏ ᴅéᴘ Cʜᴀɴᴇʟ, ǫᴜầɴ áᴏ Lᴏᴜɪs Vᴜɪᴛᴛᴏɴ … đềᴜ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɢ.ɪ.ả ᴍ.ạ.ᴏ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ đã đăɴɢ ᴋý ʙảᴏ ʜộ ᴛạɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

Tổɴɢ ᴄụᴄ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ (Bộ Côɴɢ ᴛʜươɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sᴀᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ɴắᴍ ʙắᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ đɪệɴ ᴛ.ử,  ɴɢàʏ 9/12, ᴅướɪ sự ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴄủᴀ ʟãɴʜ đạᴏ Tổɴɢ ᴄụᴄ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ (QLTT), Độɪ QLTT số 2, ᴄụᴄ QLTT TP. Hồ Cʜí Mɪɴʜ đã ʙấᴛ ɴɢờ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ ᴛạɪ địᴀ ᴄʜỉ 269ᴄ-269ᴅ Nɢᴜʏễɴ Tʀãɪ, ᴘʜườɴɢ Nɢᴜʏễɴ Cư Tʀɪɴʜ, ǫᴜậɴ 1, TP.HCM ᴅᴏ ôɴɢ N.M (sɪɴʜ ɴăᴍ 1991) ᴛʀú ᴛạɪ Đồɴɢ Nᴀɪ ʟàᴍ ᴄʜủ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴛʀêɴ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴠớɪ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ đăɴɢ ᴛảɪ ᴅướɪ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴍᴀɴɢ ᴛêɴ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴠớɪ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢʜìɴ ʟượᴛ ғᴏʟʟᴏᴡᴇʀ/ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ.

Tạɪ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ đồɴɢ ᴘʜụᴄ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ Sᴛʏʟᴇ ᴠẫɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜườɴɢ ɴɢàʏ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ. Bêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄửᴀ ʜàɴɢ, ʜàɴɢ ʜóᴀ đượᴄ ʙàɪ ᴛʀí ʙắᴛ ᴍắᴛ ᴠớɪ đᴀ ᴅạɴɢ ᴄáᴄ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ, ᴄʜủɴɢ ʟᴏạɪ ɴʜư ɢɪầʏ, ᴅéᴘ, ʙốᴛ ᴅᴀ, ᴛúɪ, ᴠí, ᴅâʏ ʟưɴɢ, ǫᴜầɴ áᴏ, ᴛʀᴀɴɢ sứᴄ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ.

Làᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ đᴏàɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄửᴀ ʜàɴɢ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ ᴄʜᴏ Đᴏàɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ đăɴɢ ᴋý ʜộ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅᴏ Pʜòɴɢ Tàɪ ᴄʜíɴʜ – Kế ʜᴏạᴄʜ, UBND ǫᴜậɴ 1 ᴄấᴘ đầᴜ ɴăᴍ 2022.

Lựᴄ ʟượɴɢ QLTT TP HCM ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛạɪ ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ (ɴɢᴜồɴ: Tổɴɢ ᴄụᴄ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ)

Kɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜựᴄ ᴛế, ʟựᴄ ʟượɴɢ QLTT ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ʙàʏ ʙáɴ ɴʜɪềᴜ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴍᴀɴɢ ᴄáᴄ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ɴʜư Cʜᴀɴᴇʟ, Gᴜᴄᴄɪ, Lᴏᴜɪs Vᴜɪᴛᴛᴏɴ, Fᴇɴᴅɪ… ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴋỳ ʜóᴀ đơɴ ᴄʜứɴɢ ᴛừ ɴàᴏ đượᴄ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ ᴄʜᴏ ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄửᴀ ʜàɴɢ.

Bướᴄ đầᴜ, đạɪ ᴅɪệɴ Độɪ QLTT số 2 ɴʜậɴ địɴʜ, ᴘʜầɴ ʟớɴ ʜàɴɢ ʜóᴀ đượᴄ ʙàʏ ʙáɴ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɢ.ɪ.ả ᴍ.ạ.ᴏ ɴʜɪềᴜ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʜế ɢɪớɪ.

Nếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ʜᴏặᴄ đượᴄ ᴛʀᴀɴɢ ʙị ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ʀấᴛ ᴋʜó ᴄó ᴛʜể ᴘʜâɴ ʙɪệᴛ đượᴄ ᴄáᴄ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ số ʜàɴɢ ʜóᴀ ʙàʏ ʙáɴ ᴛạɪ đâʏ, ʟãɴʜ đạᴏ Độɪ QLTT số 2 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

Tʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ, ᴠớɪ ᴍỗɪ sảɴ ᴘʜẩᴍ ʜàɴɢ ʜɪệᴜ ʙáɴ ᴛạɪ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ ᴄó ɢɪá ᴛừ 300.000-850.000đ/ sảɴ ᴘʜẩᴍ. Tʀᴏɴɢ đó, ᴛʀᴀɴɢ sứᴄ xɪ ᴍạ ᴄó ɢɪá ᴛừ 300.000 đồɴɢ/ sảɴ ᴘʜẩᴍ. Qᴜầɴ áᴏ ʜàɴɢ ʜɪệᴜ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴄó ɢɪá ᴛừ 300.000 – 850.000 đồɴɢ/ sảɴ ᴘʜẩᴍ; ɢɪàʏ ᴅéᴘ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ: 500.000 đồɴɢ/₫ôɪ; ᴛúɪ xáᴄʜ ᴛᴀʏ ᴛừ 500.000- 600.000 đồɴɢ/ sảɴ ᴘʜẩᴍ.

Độɪ QLTT số 2 đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴘʜâɴ ʟᴏạɪ, ᴋɪểᴍ đếᴍ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ sᴛʏʟᴇ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ.

Xem thêm: Lựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ TP.HCM ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ độᴛ xᴜấᴛ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ

Kɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴄủᴀ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ ǫᴜầɴ áᴏ, ʜᴏᴀ ᴛᴀɪ, ɢɪàʏ ᴅéᴘ, ᴛúɪ xáᴄʜ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴋʜôɴɢ ʜóᴀ đơɴ ᴄʜứɴɢ ᴛừ, ɢ.ɪ.ả ᴄáᴄ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ.

Cʜɪềᴜ 9.12, Độɪ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ số 2 (Cụᴄ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ TP.HCM) đã ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠɪệᴄ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛʀᴏɴɢ sảɴ xᴜấᴛ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛạɪ ʜộ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ (số 269ᴄ-ᴅ Nɢᴜʏễɴ Tʀãɪ, P.Nɢᴜʏễɴ Cư Tʀɪɴʜ, Q.1, TP.HCM).

Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ TP.HCM ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ

Tạɪ ʙᴜổɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ʟựᴄ ʟượɴɢ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴛầɴɢ ᴛʀ.ệᴛ ᴄủᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ǫᴜầɴ áᴏ, ʜᴏᴀ ᴛᴀɪ, ᴘʜụ ᴋɪệɴ ᴛúɪ xáᴄʜ đượᴄ ɢắɴ ᴍáᴄ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ.

Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ǫᴜầɴ áᴏ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ

Tạɪ ᴛầɴɢ 1 ᴄủᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴛʀưɴɢ ʙàʏ ɴʜɪềᴜ ɢɪàʏ, ᴅéᴘ, ᴛúɪ xáᴄʜ đượᴄ ᴅáɴ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ, ɢắɴ ʟᴏɢᴏ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴛʜế ɢɪớɪ.

Rấᴛ ɴʜɪềᴜ ɢɪàʏ ᴅéᴘ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ

Tʀᴏɴɢ ᴋʜᴏ ᴄʜứᴀ ʜàɴɢ ɴằᴍ ᴛạɪ ᴛầɴɢ 1 ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ, ʟựᴄ ʟượɴɢ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ʙộ ǫᴜầɴ áᴏ, ᴛúɪ xáᴄʜ, ɢɪàʏ ᴅéᴘ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴄòɴ đựɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜộᴘ.

Hᴏᴀ ᴛᴀɪ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɢ.ɪ.ả ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ

Đếɴ 16 ɢɪờ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, Độɪ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ số 2 ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴋɪểᴍ đếᴍ, ᴘʜâɴ ʟᴏạɪ ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ để ᴛừ đó ᴄó ᴄơ sở ᴛʀᴜʏ xᴜấᴛ ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ɢɪàʏ ᴅéᴘ, ᴛúɪ xáᴄʜ, ǫᴜầɴ áᴏ, ʜᴏᴀ ᴛᴀɪ ᴛạɪ đâʏ.

Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴋʜᴏ ᴄʜứᴀ ʜàɴɢ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ

Tạɪ ʙᴜổɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, Độɪ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ số 2 đã ᴍờɪ ʜᴀɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ Cʜᴀɴᴇʟ ᴠà Gᴜᴄᴄɪ đếɴ ᴛʜẩᴍ địɴʜ ʜàɴɢ ᴄó ᴘʜảɪ đúɴɢ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

Tʀᴀᴏ đổɪ ɴʜᴀɴʜ ᴠớɪ ᴘᴠ, ʜᴀɪ đạɪ ᴅɪệɴ ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ɴàʏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʙướᴄ đầᴜ ǫᴜᴀ ᴍắᴛ ᴛʜườɴɢ ᴛʜì ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴóɪ ᴛʀêɴ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʟàᴍ ɢ.ɪ.ả ɴʜãɴ ʜɪệᴜ.

Cáɴ ʙộ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛúɪ xáᴄʜ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ

Tʜᴇᴏ Độɪ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ số 2, ʜɪệɴ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴄʜưᴀ xᴜấᴛ ᴛʀìɴʜ đầʏ đủ ᴄáᴄ ɢɪấʏ ᴛờ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ, xᴜấᴛ xứ ᴄủᴀ ɢɪàʏ ᴅéᴘ, ᴛúɪ xáᴄʜ, ǫᴜầɴ áᴏ, ʜᴏᴀ ᴛᴀɪ đᴀɴɢ ᴛʀưɴɢ ʙàʏ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ.

Tʀướᴄ đó, ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 9.2022, ʟựᴄ ʟượɴɢ Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ TP.HCM đã ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠà ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛạɪ ᴄửᴀ ʜàɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ. Qᴜảɴ ʟý Tʜị ᴛʀườɴɢ TP.HCM đã ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ʜơɴ 27 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ɢ.ɪ.ả ɴʜãɴ ʜɪệᴜ đốɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ʜộ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ.

Xem thêm: Hết ᴠᴀɴ xin trước ᴛòᴀ, Trang Nemo tươi tắn làm tóc đón Tết, được khen xinh như hoa khôi

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼b̼ủ̼a̼ ̼v̼â̼y̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼l̼í̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼o̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼h̼o̼t̼g̼i̼r̼l̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼,̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼r̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼t̼ắ̼n̼,̼ ̼s̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼o̼t̼-̼m̼o̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼0̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼”̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼.̼

Hết van xin trước tòa, Trang Nemo tươi tắn làm tóc đón Tết, được khen xinh như hoa khôi - 1

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼h̼o̼t̼-̼f̼a̼c̼e̼.̼

Hết van xin trước tòa, Trang Nemo tươi tắn làm tóc đón Tết, được khen xinh như hoa khôi - 3

̼B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼a̼k̼e̼ ̼u̼p̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼t̼y̼l̼e̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼x̼o̼ă̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼t̼ ̼t̼r̼e̼n̼d̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ấ̼y̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼

Hết van xin trước tòa, Trang Nemo tươi tắn làm tóc đón Tết, được khen xinh như hoa khôi - 4

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ỉ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ấ̼y̼ ̼g̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼.̼

Hết van xin trước tòa, Trang Nemo tươi tắn làm tóc đón Tết, được khen xinh như hoa khôi - 5

̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼l̼à̼n̼ ̼d̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼h̼o̼t̼g̼i̼r̼l̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼”̼h̼o̼t̼g̼i̼r̼l̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼u̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼

Hết van xin trước tòa, Trang Nemo tươi tắn làm tóc đón Tết, được khen xinh như hoa khôi - 6

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

Hết van xin trước tòa, Trang Nemo tươi tắn làm tóc đón Tết, được khen xinh như hoa khôi - 7

̼S̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ấ̼y̼ ̼ố̼p̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼ă̼n̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼a̼i̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼è̼m̼.̼

Hết van xin trước tòa, Trang Nemo tươi tắn làm tóc đón Tết, được khen xinh như hoa khôi - 8

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼é̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼a̼.̼

Hết van xin trước tòa, Trang Nemo tươi tắn làm tóc đón Tết, được khen xinh như hoa khôi - 9

̼M̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼r̼ẽ̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼5̼0̼/̼5̼0̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼a̼y̼.̼

Hết van xin trước tòa, Trang Nemo tươi tắn làm tóc đón Tết, được khen xinh như hoa khôi - 10

̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼t̼e̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ó̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼g̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼r̼ệ̼t̼ ̼k̼é̼m̼ ̼s̼ắ̼c̼.̼

Hết van xin trước tòa, Trang Nemo tươi tắn làm tóc đón Tết, được khen xinh như hoa khôi - 11

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼m̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ú̼n̼g̼ ̼x̼í̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼g̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼e̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼è̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

Hết van xin trước tòa, Trang Nemo tươi tắn làm tóc đón Tết, được khen xinh như hoa khôi - 12

̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼ố̼t̼,̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼k̼e̼o̼,̼ ̼r̼ẽ̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼ỉ̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼r̼u̼n̼w̼a̼y̼.̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ộ̼ ̼p̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼s̼u̼a̼l̼.̼

Xem thêm: Bị đề ɴɢʜị 6-12 ᴛʜáɴɢ ᴛ.ù, Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ʙấᴛ ɴɢờ xɪɴ ɢɪảᴍ áɴ ᴠớɪ ʟý ᴅᴏ: ‘Tếᴛ sắᴘ đếɴ ʀồɪ, ᴛôɪ ᴄòɴ ᴠề ʟᴏ ᴄʜᴏ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ’

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙàʏ ᴛỏ sự ʜốɪ ʜậɴ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ʙảɴ áɴ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà 2 ɴăᴍ ᴛù ɢɪᴀᴍ, Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ xɪɴ ᴛòᴀ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴠớɪ ʟý ᴅᴏ ᴄòɴ ᴘʜảɪ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴍùᴀ ᴛếᴛ.

Sáɴɢ ɴɢàʏ 16/11, ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ xéᴛ xử sơ ᴛʜẩᴍ ᴠụ áɴ ɢâʏ ʀốɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙị ᴄáᴏ Nɢᴜʏễɴ Xᴜâɴ Hươɴɢ Tʀᴀɴɢ (ʜᴀʏ ᴄòɴ ɢọɪ ʟà Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ, ᴄʜủ sʜᴏᴘ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴄùɴɢ ᴛêɴ ᴛạɪ ǫᴜậɴ 1, TP.HCM) đã đượᴄ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛạɪ ᴛòᴀ áɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ǫᴜậɴ 1. Nɢᴏàɪ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ, ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ᴄòɴ ᴄó 4 ʙị ᴄáᴏ ᴋʜáᴄ ʟà Pʜạᴍ Qᴜʏềɴ Qᴜʏ, Nɢᴜʏễɴ Nɢọᴄ Kʜươɴɢ, Nɢᴜʏễɴ Pʜướᴄ Tᴜấɴ, Pʜᴀɴ Hᴏàɴɢ Nᴀᴍ.

Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴄùɴɢ ʜộɪ ɴʜóᴍ ᴅɪệɴ ᴅʀᴇssᴄᴏᴅᴇ ɴɢồɪ ʜầᴜ ᴛòᴀ

Tʀướᴄ sự ᴄó ᴍặᴛ ᴄủᴀ ʙồɪ ᴛʜẩᴍ đᴏàɴ, Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ǫᴜá ᴋʜí.ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ɴóɴɢ ɢɪ.ậɴ. Cô ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ, ʙảɴ ᴛʜâɴ ʀấᴛ ăɴ ɴăɴ ʜốɪ ʜậɴ. Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴛừɴɢ ɢửɪ ɢɪỏ ǫᴜà đếɴ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄùɴɢ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ ᴠớɪ ʜʏ ᴠọɴɢ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴀ ᴛʜứ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄủᴀ ᴄô. Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ɴóɪ: Sᴀᴜ ɴɢàʏ đầᴜ ᴛɪêɴ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴛôɪ đã ʀấᴛ ăɴ ɴăɴ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ… ᴛôɪ ᴄảᴍ ơɴ ᴠì ᴄó ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ ʜôᴍ ɴᴀʏ để ᴛôɪ đượᴄ ɢửɪ ʟờɪ ᴄảᴍ ơɴ ᴄʜâɴ ᴛʜàɴʜ đếɴ ᴄʜị Kʜᴀɴʜ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴛôɪ ᴄó xɪɴ ʟỗɪ ᴠà ɢửɪ ǫᴜà ɴʜưɴɢ ᴛôɪ ʙɪếᴛ đɪềᴜ đó ᴋʜôɴɢ đủ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɢì ᴄʜị Kʜᴀɴʜ ɢáɴʜ ᴄʜịᴜ.

Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ʙậᴛ ᴋʜóᴄ xɪɴ ᴛòᴀ ɢɪảᴍ áɴ

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴘʜíᴀ ɴ.ạ.ɴ ɴʜ.âɴ ʟà ᴄʜị Kʜᴀɴʜ ʟạɪ ᴘʜảɴ ʙáᴄ ʟờɪ ɴóɪ ᴄủᴀ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ: Tʜưᴀ ʜộɪ đồɴɢ xéᴛ xử, Tʀᴀɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ xɪɴ ʟỗɪ ʜᴀʏ ᴄó ᴛʜɪệɴ ᴄʜí ăɴ ɴăɴ ʜốɪ ᴄảɪ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Cʜỉ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ᴅịᴘ ᴛếᴛ ᴠừᴀ ʀồɪ, Tʀᴀɴɢ ᴄó ɢửɪ ᴍộᴛ ɢɪỏ ǫᴜà ᴠớɪ ᴅòɴɢ ᴄʜữ ‘ᴛụɪ ᴇᴍ xɪɴ ʟỗɪ ᴠì ɴʜữɴɢ ɢì đã ɢâʏ ʀᴀ’, ᴄʜỉ ᴠậʏ ᴛʜôɪ!

Vớɪ ᴛ.ộ.ɪ ᴅᴀɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đơɴ ᴄáᴏ ᴛʀạɴɢ, Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴄó ᴛʜể đốɪ ᴍặᴛ ᴠớɪ ᴍứᴄ ᴘʜạᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà 2 ɴăᴍ ᴛù ɢɪᴀᴍ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ xéᴛ xử, Vɪệɴ ᴋɪểᴍ s.á.ᴛ đề ɴɢʜị ᴋʜᴜɴɢ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ 8-12 ᴛʜáɴɢ ᴛù ɢɪᴀᴍ ᴄʜᴏ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ. Sᴀᴜ đó, ᴘʜíᴀ ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ đề ɴɢʜị ᴄʜᴏ ᴛʜâɴ ᴄʜủ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʜưởɴɢ áɴ ᴛʀᴇᴏ.

Nʜìɴ ᴛʜᴏáɴɢ ǫᴜᴀ ᴅâɴ ᴛìɴʜ ᴄòɴ ᴛưởɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ʟà ʟᴜậᴛ sư

Tʀướᴄ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴘʜảɪ ɴɢồɪ ᴛù, Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ đã ᴋʜôɴɢ ɴéɴ ɴổɪ xúᴄ độɴɢ ʙậᴛ ᴋʜóᴄ, ʙàʏ ᴛỏ sự ăɴ ɴăɴ, ʜʏ ᴠọɴɢ ᴄó ᴛʜể đượᴄ ᴛòᴀ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴠớɪ ʟý ᴅᴏ ᴛếᴛ sắᴘ đếɴ, ᴄô ᴍᴜốɴ ǫᴜᴀʏ ᴛʀở ᴠề ʟᴏ ᴄʜᴏ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄửᴀ ʜàɴɢ để ᴄó ᴍộᴛ ᴄáɪ ᴛếᴛ đầʏ đủ.

Tôɪ ʟà ᴄʜủ ᴄủᴀ ᴍộᴛ sʜᴏᴘ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ, ᴅướɪ ᴛôɪ ᴄòɴ ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ, ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛôɪ ʟà ᴛʀụ ᴄộᴛ ᴄʜíɴʜ ᴄủᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ. Tôɪ ᴍᴜốɴ xɪɴ ᴛòᴀ ᴄʜᴏ ᴛôɪ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ʙảɴ áɴ, để ᴛôɪ ʜưởɴɢ ᴍứᴄ ᴘʜạᴛ ɴʜẹ ɴʜàɴɢ ɴʜấᴛ, ᴛôɪ ᴍᴜốɴ ᴠề ᴄòɴ ʟᴏ ᴄʜᴏ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴠì ᴛếᴛ sắᴘ đếɴ ʀồɪ – Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴛʜàɴʜ ᴋʜẩɴ xɪɴ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ʙảɴ áɴ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴠàᴏ ɴɢàʏ 16/1/2022, ᴍộᴛ ᴠụ ẩᴜ đả đã xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ sʜᴏᴘ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ Tʀᴀɴɢ Nᴇᴍᴏ ᴛọᴀ ʟạᴄ ᴛʀêɴ đườɴɢ Nɢᴜʏễɴ Tʀãɪ (ᴘʜườɴɢ Nɢᴜʏễɴ Cư Tʀɪɴʜ, ǫᴜậɴ 1, TP.HCM). Tʜᴇᴏ ʟờɪ ᴄʜị Kʜᴀɴʜ ᴋể ʟạɪ, sᴀᴜ ᴛʀᴀ.ɴʜ ᴄʜ.ấᴘ ʙằɴɢ ʟờɪ ɴóɪ, ᴄʜị Kʜᴀɴʜ đã ʙị Tʀᴀɴɢ, Qᴜʏ ᴠà ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴋʜáᴄ ᴛáᴄ độɴɢ ᴠậᴛ ʟý. Sᴀᴜ đó 2 ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ʟà Nᴀᴍ ᴠà Tᴜấɴ – ʙảᴏ ᴠệ ᴄửᴀ ʜàɴɢ đã ʟᴀᴏ ᴠàᴏ ᴛáᴄ độɴɢ ᴠậᴛ ʟý, ᴍắɴɢ ᴄʜị.

Aɪ ɴấʏ đềᴜ ɴʜớ ᴠụ ẩ.ᴜ đ.ả ʜồɪ đầᴜ ɴăᴍ  ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴠề ᴛʜư.ơɴɢ ᴛí.ᴄʜ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴄʜị Kʜᴀɴʜ ʙị ᴄʜ.ấɴ ᴛʜư.ơɴɢ ᴘʜầɴ ᴍềᴍ, ɴʜɪềᴜ ᴠị ᴛʀí ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể ʙ.ầ.ᴍ ᴛ.í.ᴍ, ᴛỉ ʟệ ᴛ.ổ.ɴ ᴛʜư.ơɴɢ ɢâʏ ʀᴀ ᴋʜᴏảɴɢ 3%. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ɴʜữɴɢ đốɪ ᴛượɴɢ ʟà Tʀᴀɴɢ, Qᴜʏ, Kʜươɴɢ, Tᴜấɴ ᴠà Nᴀᴍ đã ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *