T2. Th3 27th, 2023

C̼l̼i̼p̼:̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼v̼é̼t̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

B͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟Đ͟a͟ ͟k͟h͟o͟a͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟ữ͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟1͟9͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟ổ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟â͟m͟ ͟h͟ộ͟ ͟v͟à͟ ͟n͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ạ͟o͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟v͟ế͟t͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟ ͟l͟à͟ ͟d͟o͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟c͟ắ͟n͟.

͟B͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟v͟à͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟đ͟ã͟ ͟d͟ầ͟n͟ ͟ổ͟n͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟.͟B͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟q͟u͟ê͟ ͟ở͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟G͟i͟a͟n͟g͟,͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟.͟ ͟C͟h͟ị͟ ͟n͟h͟ậ͟p͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟ạ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟â͟m͟ ͟h͟ộ͟ ͟v͟à͟ ͟n͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟n͟á͟t͟ ͟b͟é͟t ͟v͟à͟ ͟c͟h͟ả͟y͟ ͟m͟á͟u͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟.͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟“͟t͟ế͟ ͟n͟h͟ị͟”͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟á͟i͟ ͟t͟i͟ế͟t͟ ͟l͟ộ͟ ͟l͟à͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟c͟ắ͟n͟ ͟n͟á͟t͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟k͟í͟n͟…͟C͟á͟c͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟i͟ế͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟c͟ầ͟m͟ ͟m͟á͟u͟,͟ ͟s͟ơ͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟t͟ổ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟.͟ ͟B͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟H͟ữ͟u͟ ͟H͟ả͟i͟,͟ ͟k͟h͟o͟a ͟n͟g͟o͟ạ͟i͟,͟ ͟B͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟a͟ ͟k͟h͟o͟a͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟

͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟n͟á͟t͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟n͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ặ͟t͟ ͟ố͟n͟g͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟ể͟u͟.͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟đ͟ã͟ ͟ổ͟n͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟d͟õ͟i͟ ͟t͟i͟ế͟p͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟,͟ ͟t͟ổ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟h͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟g͟ì͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟s͟ả͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟c͟h͟ắ͟c͟ ͟c͟h͟ắ͟n͟ ͟s͟ẽ͟ ͟t͟á͟c͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟l͟ý͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ẩ͟m͟ ͟m͟ỹ͟ ͟ở ͟v͟ù͟n͟g͟ ͟k͟í͟n͟.͟͟T͟ừ͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟a͟y͟,͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟n͟à͟o͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟y͟.

͟C͟â͟u͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟n͟ữ͟ ͟1͟9͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟ở͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟G͟i͟a͟n͟g͟,͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟,͟ ͟g͟â͟y͟ ͟t͟ổ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟ ͟ở͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟â͟m͟ ͟h͟ộ͟ ͟v͟à͟ ͟n͟i͟ệ͟u ͟đ͟ạ͟o͟ ͟đ͟ã͟ ͟g͟â͟y͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟d͟ư͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟q͟u͟a͟.͟ ͟C͟ó͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟t͟h͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟ặ͟t͟ ͟r͟a͟:͟ ͟l͟i͟ệ͟u͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟n͟ữ͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟ó͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟ủ͟a ͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟b͟ạ͟o͟ ͟d͟â͟m͟?͟T͟r͟a͟o͟ ͟đ͟ổ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟p͟h͟ó͟n͟g͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟V͟T͟C͟ ͟N͟e͟w͟s͟,͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟Đ͟à͟o͟ ͟X͟u͟â͟n͟ ͟D͟ũ͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟g͟i͟a͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟ý͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟n͟à͟o ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟b͟ạ͟o͟ ͟d͟â͟m͟.

͟Ả͟n͟h͟ ͟m͟i͟n͟h͟ ͟h͟ọ͟a͟
͟B͟ạ͟o͟ ͟d͟â͟m͟ ͟v͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟â͟u͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟b͟u͟ồ͟n ͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟c͟u͟ố͟i͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟4͟,͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟d͟â͟y͟ ͟n͟ó͟n͟g͟ ͟1͟9͟0͟0͟5͟8͟5͟8͟8͟6͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟N͟g͟ọ͟c͟ ͟D͟i͟ệ͟p͟,͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟t͟ư͟ ͟v͟ấ͟n͟ ͟r͟u͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟h͟ồ͟i ͟M͟ộ͟t͟ ͟g͟i͟ọ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟n͟g͟h͟ẹ͟n͟ ͟n͟g͟à͟o͟,͟ ͟x͟i͟n͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟n͟ấ͟c͟.͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟L͟i͟n͟h͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟2͟ ͟n͟ă͟m͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟i͟ố͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟,͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟“͟v͟ợ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟s͟o͟n͟”͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟q͟u͟ả͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟l͟à͟ ͟c͟ơ͟n͟ ͟á͟c͟ ͟m͟ộ͟n͟g͟.͟ ͟N͟g͟a͟y͟ ͟t͟ừ͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟h͟o͟a͟ ͟c͟h͟ú͟c͟,͟ ͟Q͟u͟â͟n͟

͟–͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟đ͟ã͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟k͟h͟i͟ế͟p͟ ͟đ͟ả͟m͟.͟ ͟A͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟l͟a͟o͟ ͟v͟à͟o͟,͟ ͟c͟à͟o͟ ͟c͟ấ͟u͟ ͟c͟ắ͟n͟ ͟x͟é͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟đ͟ớ͟n͟ ͟n͟g͟ấ͟t͟ ͟l͟ị͟m͟.͟ ͟R͟ồ͟i͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟r͟o͟i͟ ͟d͟a͟ ͟v͟à͟o͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟n͟g͟ủ͟,͟ ͟t͟r͟ó͟i͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟q͟u͟ậ͟t͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟b͟ậ͟t͟ ͟m͟á͟u͟,͟ ͟g͟à͟o͟ ͟k͟h͟ó͟c͟,͟ ͟v͟a͟n͟ ͟x͟i͟n͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟m͟ớ͟i ͟đ͟ạ͟t͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟“͟t͟ộ͟t͟ ͟đ͟ỉ͟n͟h͟”͟ ͟m͟à͟ ͟b͟u͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟a͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟ị͟.͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟v͟ế͟t͟ ͟s͟ẹ͟o͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟L͟i͟n͟h͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟k͟ị͟p͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟d͟a͟ ͟n͟o͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟v͟ế͟t͟ ͟s͟ẹ͟o͟ ͟m͟ớ͟i͟…͟ ͟

K͟h͟ổ͟ ͟s͟ở͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟L͟i͟n͟h͟ ͟g͟ấ͟p͟ ͟b͟ộ͟i ͟đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟T͟h͟ị͟ ͟H͟ồ͟n͟g͟ ͟Đ͟i͟ệ͟p͟ ͟(͟S͟N͟ ͟1͟9͟8͟4͟)͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟x͟ó͟m͟ ͟C͟á͟n͟h͟,͟ ͟x͟ã͟ ͟S͟ơ͟n͟ ͟T͟ì͟n͟h͟,͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟C͟ẩ͟m͟ ͟K͟h͟ê͟,͟ ͟P͟h͟ú ͟T͟h͟ọ͟.͟ ͟C͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟l͟à͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟Đ͟ứ͟c͟ ͟C͟ậ͟n͟ ͟(͟S͟N͟ ͟1͟9͟8͟3͟)͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟k͟h͟u͟ ͟9͟,͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟t͟r͟ấ͟n͟ ͟S͟ô͟n͟g͟ ͟T͟h͟a͟o͟,͟ ͟C͟ẩ͟m͟ ͟K͟h͟ê͟.͟N͟h͟ì͟n͟ ͟b͟ề͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟,͟ ͟a͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ỡ͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟l͟à͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟l͟ý͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟,͟ ͟b͟ở͟i͟ ͟h͟ọ͟ ͟t͟r͟à͟n͟ ͟đ͟ầ͟y͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟t͟r͟ẻ͟.͟ ͟C͟ô͟ ͟v͟ợ͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟a͟n͟ ͟s͟ắ͟c͟ ͟m͟ặ͟n͟ ͟m͟à͟, ͟c͟ò͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟o͟ ͟c͟a͟o͟ ͟k͟h͟o͟ẻ͟ ͟m͟ạ͟n͟h͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟a͟i͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟s͟u͟ố͟t͟ ͟4͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟s͟ố͟n͟g͟,͟

͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟ợ͟ ͟đ͟ã͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟s͟ố͟n͟g ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟h͟u͟ỗ͟i͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟k͟h͟ổ͟ ͟ả͟i͟,͟ ͟t͟h͟ê͟ ͟l͟ư͟ơ͟n͟g͟…͟C͟ậ͟n͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟k͟ẻ͟ ͟v͟ũ͟ ͟p͟h͟u͟,͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟x͟u͟y͟ê͟n͟ ͟l͟ộ͟t͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ầ͟n͟ ͟á͟o͟ ͟v͟ợ͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟t͟r͟ó͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟ộ͟t͟ ͟đ͟ể͟ ͟b͟ạ͟o͟ ͟d͟â͟m͟.͟ ͟T͟h͟ậ͟m͟ ͟c͟h͟í͟,͟ ͟g͟ã͟ ͟t͟a͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟g͟á͟i ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟v͟ợ͟ ͟đ͟ể͟ ͟“͟t͟h͟ị͟ ͟u͟y͟”͟K͟h͟i͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟t͟ố͟ ͟c͟á͟o͟ ͟t͟ộ͟i͟ ͟á͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟đ͟ỏ͟ ͟h͟o͟e͟ ͟v͟à͟ ͟c͟á͟i͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟c͟ ͟l͟ó͟c͟,͟ ͟n͟h͟a͟m͟ ͟n͟h͟ở͟,͟ ͟n͟g͟h͟ẹ͟n͟ ͟n͟g͟à͟o͟ ͟t͟â͟m͟ ͟s͟ự͟:͟ ͟“͟T͟ừ͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟ư͟ớ͟c͟ ͟v͟à͟o͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟h͟ô͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟

t͟ô͟i͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟h͟ạ͟n͟h͟ ͟p͟h͟ú͟c͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟3͟ ͟n͟g͟à͟y͟. ͟S͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟h͟u͟ỗ͟i͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟k͟h͟ổ͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟t͟h͟ầ͟m͟ ͟l͟ặ͟n͟g͟.͟ ͟C͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟h͟o͟ạ͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟g͟h͟e͟n͟ ͟t͟u͟ô͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟t͟r͟o͟n͟g ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟.͟V͟ì͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟ư͟ỡ͟n͟g͟ ͟b͟ứ͟c͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ầ͟n͟,͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟s͟ợ͟ ͟h͟ã͟i͟,͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟đ͟ớ͟n͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟k͟h͟i͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟g͟ũ͟i͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟.͟ ͟Đ͟i͟ề͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟c͟à͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟m͟ố͟i͟ ͟n͟g͟h͟i ͟n͟g͟ờ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟a͟n͟h͟ ͟ấ͟y͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟d͟ầ͟n͟ ͟l͟ê͟n͟.͟ ͟T͟ô͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟h͟ớ͟ ͟n͟ổ͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟4͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟s͟ố͟n͟g͟,͟ ͟

a͟n͟h͟ ͟ấ͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟r͟ó͟i͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ò͟i͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟đ͟ó͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟b͟a͟o͟ ͟n͟h͟i͟ê͟u͟ ͟l͟ầ͟n͟…͟ ͟K͟h͟i͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟s͟ợ͟ ͟h͟ã͟i͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟a͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟“͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟”͟,͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟t͟ứ͟c͟ ͟a͟n͟h͟ ͟ấ͟y͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟đ͟ậ͟p ͟t͟ô͟i͟ ͟t͟à͟n͟ ͟b͟ạ͟o͟,͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟ở͟i͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟q͟u͟ầ͟n͟ ͟á͟o͟ ͟r͟a͟ ͟v͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟p͟h͟é͟p͟ ͟đ͟ắ͟p͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟c͟ứ͟ ͟t͟h͟ứ͟ ͟g͟ì͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟r͟ờ͟i͟ ͟l͟ạ͟n͟h͟ ͟g͟i͟á͟…͟”

͟T͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟x͟ấ͟p͟ ͟x͟ỉ͟ ͟t͟ứ͟ ͟t͟u͟ầ͟n͟ ͟c͟h͟ị͟u͟ ͟đ͟ự͟n͟g͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟t͟r͟a͟ ͟t͟ấ͟n͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟2͟0͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟x͟ó͟t͟.͟ ͟L͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟h͟ư͟ở͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟m͟ư͟ơ͟i͟,͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟s͟i͟ê͟n͟g͟ ͟n͟ă͟n͟g͟,͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟r͟á͟c͟h͟ ͟n͟h͟i͟ệ͟m͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟g͟i͟a ͟đ͟ì͟n͟h͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟đ͟ê͟m͟,͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟á͟n͟h͟ ͟c͟ử͟a͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟k͟h͟é͟p͟ ͟l͟ạ͟i͟,͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟k͟ẻ͟ ͟h͟i͟ế͟p͟ ͟d͟â͟m͟ ͟m͟à͟ ͟t͟h͟ủ͟ ͟p͟h͟ạ͟m ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟a͟i͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟c͟h͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟m͟ẫ͟u͟ ͟m͟ự͟c͟ ͟n͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟ấ͟y͟.

͟K͟h͟ô͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟g͟i͟á͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟v͟ợ͟,͟ ͟m͟ặ͟c͟ ͟k͟ệ͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟v͟ợ͟ ͟m͟ệ͟t͟ ͟m͟ỏ͟i͟,͟ ͟ố͟m͟ ͟y͟ế͟u͟,͟ ͟đ͟ê͟m͟ ͟n͟à͟o͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟v͟ồ͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ị͟,͟ ͟đ͟è ͟n͟g͟h͟i͟ế͟n͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟g͟i͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟g͟i͟ậ͟t͟ ͟t͟u͟n͟g͟ ͟q͟u͟ầ͟n͟ ͟á͟o͟…͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟b͟ạ͟o͟ ͟d͟â͟m͟ ͟v͟à͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟T͟h͟e͟o͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ĩ͟ ͟Đ͟à͟o͟ ͟X͟u͟â͟n͟ ͟D͟ũ͟n͟g͟,͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟n͟ữ͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟c͟ắ͟n͟ ͟g͟â͟y͟ ͟t͟ổ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟ ͟ở͟ ͟b͟ộ͟ ͟p͟h͟ậ͟n͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟,͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟k͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟b͟ạ͟o͟ ͟d͟â͟m͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟ô͟n͟g͟,͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟l͟à͟ ͟b͟i͟ể͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟v͟i͟ ͟l͟ệ͟c͟h͟ ͟l͟ạ͟c͟,͟ ͟

t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟v͟ă͟n ͟h͟ó͟a͟.͟ ͟B͟ạ͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟l͟à͟ ͟d͟o͟ ͟q͟u͟á͟ ͟y͟ê͟u͟,͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟g͟i͟á͟c͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟l͟ạ͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟l͟ệ͟c͟h͟ ͟c͟h͟u͟ẩ͟n͟,͟ ͟đ͟ồ͟i ͟b͟ạ͟i͟,͟ ͟t͟r͟á͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟đ͟ứ͟c͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟T͟h͟e͟o͟ ͟b͟á͟c͟ ͟s͟ỹ͟,͟ ͟b͟ạ͟o͟ ͟d͟â͟m͟ ͟h͟a͟y͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟g͟ọ͟i͟ ͟l͟à͟ ͟á͟c͟ ͟d͟â͟m͟,͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟n͟g͟u͟ồ͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟h͟ữ͟ ͟S͟a͟d͟i͟s͟m͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟m͟ô͟ ͟t͟ả͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟h͟o͟ạ͟t͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c ͟q͟u͟á͟i͟ ͟đ͟ả͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ặ͟c͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟t͟à͟n͟ ͟b͟ạ͟o͟,͟ ͟h͟u͟n͟g͟ ͟á͟c͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟x͟a͟ ͟l͟ạ͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟h͟ợ͟p͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟ ͟N͟ó͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟x͟e͟m͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟m͟ộ͟t ͟b͟i͟ể͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟h͟o͟ạ͟n͟,͟

͟đ͟ồ͟i͟ ͟t͟r͟ụ͟y͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟s͟ự͟ ͟l͟ệ͟c͟h͟ ͟l͟ạ͟c͟h͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟d͟ạ͟n͟g͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟t͟â͟m͟ ͟t͟h͟ầ͟n͟.͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟ắ͟c͟ ͟c͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟á͟c͟ ͟d͟â͟m͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟k͟h͟o͟á͟i͟ ͟l͟ạ͟c͟,͟ ͟c͟ự͟c͟ ͟k͟h͟o͟á͟i͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟h͟ạ͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟h͟o͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟đ͟ớ͟n͟,͟ ͟k͟h͟ổ͟ ͟s͟ở͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟l͟ạ͟c͟.

͟B͟i͟ể͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ạ͟o͟ ͟d͟â͟m͟ ͟v͟ề͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟l͟à͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟â͟m͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟c͟ụ͟c͟ ͟c͟ằ͟n͟,͟ ͟t͟h͟ô͟ ͟t͟ụ͟c͟,͟ ͟c͟h͟ử͟i͟ ͟r͟ủ͟a͟,͟ ͟m͟ạ͟t͟ ͟s͟á͟t͟,͟ ͟l͟a͟ ͟h͟é͟t͟, ͟g͟à͟o͟ ͟t͟h͟é͟t͟ ͟c͟u͟ồ͟n͟g͟ ͟l͟o͟ạ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ụ͟c͟ ͟đ͟í͟c͟h͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ô͟ ͟t͟ả͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟n͟ă͟n͟g͟ ͟t͟h͟ú͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟q͟u͟a͟ ͟n͟g͟ô͟n͟ ͟n͟g͟ữ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟c͟ấ͟u͟.͟ ͟V͟ề͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟d͟i͟ệ͟n ͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟n͟g͟ắ͟t͟ ͟v͟é͟o͟,͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟đ͟ậ͟p͟,͟ ͟c͟ắ͟n͟ ͟x͟é͟,͟ ͟c͟à͟o͟ ͟c͟ấ͟u͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟d͟ụ͟n͟g͟ ͟c͟ụ͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟r͟a͟ ͟t͟ấ͟n͟ ͟t͟h͟ậ͟m͟ ͟c͟h͟í͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟đ͟ổ ͟m͟á͟u͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟g͟â͟y͟ ͟r͟a͟ ͟h͟ư͟n͟g͟ ͟p͟h͟ấ͟n͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟á͟c͟ ͟d͟â͟m͟.

͟T͟h͟e͟o͟ ͟c͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟g͟i͟a͟ ͟Đ͟à͟o͟ ͟X͟u͟â͟n͟ ͟D͟ũ͟n͟g͟,͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟n͟a͟y͟,͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟g͟i͟ớ͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟r͟a͟ ͟n͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟đ͟í͟c͟h͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟b͟ệ͟n͟h ͟b͟ạ͟o͟ ͟d͟â͟m͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟l͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟r͟ừ͟ ͟s͟ự͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟h͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟ ͟m͟ô͟i͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟g͟i͟á͟o͟ ͟d͟ụ͟c͟,͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟,͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟b͟è͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟h͟ì͟n͟h ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟á͟c͟h͟,͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟h͟i͟ế͟u͟ ͟h͟i͟ể͟u͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟ă͟n͟ ͟h͟ó͟a͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟…͟ ͟v͟à͟ ͟p͟h͟ầ͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟à͟ ͟d͟o͟ ͟b͟ẩ͟m͟ ͟s͟i͟n͟h͟.͟ ͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g ͟b͟ạ͟o͟ ͟d͟â͟m͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟b͟ộ͟c͟ ͟l͟ộ͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟c͟h͟ố͟n͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟t͟h͟e͟,͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟ắ͟c͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟c͟ó͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟.

͟V͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟ạ͟n͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟b͟ạ͟o͟ ͟d͟â͟m͟,͟ ͟c͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟g͟i͟a͟ ͟s͟ứ͟c͟ ͟k͟h͟ỏ͟e͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟Đ͟à͟o͟ ͟X͟u͟â͟n͟ ͟D͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟:͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟k͟i͟ê͟n ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟c͟o͟i͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ẳ͟n͟g͟ ͟g͟i͟ớ͟i͟;͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟d͟u͟n͟g͟ ͟t͟ú͟n͟g͟,͟ ͟b͟a͟o͟ ͟c͟h͟e͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟p͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟p͟h͟á͟p͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟v͟ệ͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟t͟ố͟t͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟…

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *