T6. Th3 24th, 2023

Cựᴄ ɴóɴɢ: Ủʏ ʙᴀɴ Kɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ᴠụ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʙị ᴛố ᴛáᴄ độɴɢ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ ɢᴏʟғ

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ‘ʙị ᴛố ᴛáᴄ độɴɢ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ ɢᴏʟғ’, Tʜị ủʏ Đɪệɴ Bàɴ (Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ) đã ʏêᴜ ᴄầᴜ Ủʏ ʙᴀɴ Kɪểᴍ ᴛʀᴀ Tʜị ủʏ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄá ɴʜâɴ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ.

Cʜɪềᴜ ᴛốɪ 14.12, x.á.ᴄ ɴʜậɴ ᴠớɪ PV, ôɴɢ Pʜᴀɴ Mɪɴʜ Dũɴɢ, Bí ᴛʜư Tʜị ủʏ Đɪệɴ Bàɴ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠɪệᴄ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ, đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ, Cʜủ ᴛịᴄʜ Hộɪ đồɴɢ ǫᴜảɴ ᴛʀị ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Tậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ, ʙị ᴛố ᴛáᴄ độɴɢ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ sâɴ ɢᴏʟғ, Tʜị ủʏ Đɪệɴ Bàɴ đã đã ɢɪᴀᴏ Ủʏ ʙᴀɴ Kɪểᴍ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄá ɴʜâɴ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ᴠà Cʜɪ ʙộ Đảɴɢ Côɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Tậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ (ɴơɪ ôɴɢ Dũɴɢ đᴀɴɢ ɢɪữ ᴄʜứᴄ Bí ᴛʜư).

Tʜᴇᴏ ôɴɢ Pʜᴀɴ Mɪɴʜ Dũɴɢ, sᴀᴜ ᴋʜɪ Ủʏ ʙᴀɴ Kɪểᴍ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄʜɪ ʙộ Đảɴɢ Côɴɢ ᴛʏ Cổ ᴘʜầɴ Tậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ ᴛʜì sẽ ᴄó ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄụ ᴛʜể ʟạɪ ᴄʜᴏ Bᴀɴ Tʜườɴɢ ᴠụ Tʜị ủʏ Đɪệɴ Bàɴ.

Sᴀᴜ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, Ủʏ ʙᴀɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ sẽ xᴇᴍ xéᴛ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ, ᴍứᴄ độ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ, ᴋʜɪ ᴄó ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄụ ᴛʜể ᴛʜì Bᴀɴ Tʜườɴɢ ᴠụ Tʜị ủʏ Đɪệɴ Bàɴ sẽ xᴇᴍ xéᴛ, xử ʟý ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ, ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ Đảɴɢ, ôɴɢ Pʜᴀɴ Mɪɴʜ Dũɴɢ ɴóɪ.

Ôɴɢ Pʜᴀɴ Mɪɴʜ Dũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ Tʜị ủʏ Đɪệɴ Bàɴ ʟà đơɴ ᴠị ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴄʜɪ ʙộ Đảɴɢ Côɴɢ ᴛʏ CP Tậᴘ đᴏàɴ Đấᴛ Qᴜảɴɢ, ᴛʀướᴄ ᴍắᴛ ʏêᴜ ᴄầᴜ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ᴠà ᴄʜɪ ʙộ ɴàʏ ᴘʜảɪ ᴄó ʙáᴏ ᴄáᴏ, ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ.

Tʀả ʟờɪ ᴘᴠ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ (14.12), ôɴɢ Tʀìɴʜ Mɪɴʜ Đứᴄ, Cʜáɴʜ Văɴ ᴘʜòɴɢ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ đã ɴʜậɴ đượᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ, ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴄủᴀ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ, đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ, xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴠɪệᴄ ôɴɢ Dũɴɢ ʙị ᴛố ᴛáᴄ độɴɢ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ sâɴ ɢᴏʟғ.

Tʜᴇᴏ ôɴɢ Đứᴄ, ʙảɴ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴍà ôɴɢ Dũɴɢ ɢửɪ ᴄʜᴏ Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 13.12 đã ᴛʜᴜậᴛ ʟạɪ ᴄụ ᴛʜể ᴠụ ᴠɪệᴄ.

Tʀᴏɴɢ ʙảɴ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ, ᴄá ɴʜâɴ ôɴɢ Dũɴɢ đã ɴʜậɴ sᴀɪ, ɢửɪ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ đếɴ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ, ᴄá ɴʜâɴ ᴄʜị L. (ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ ɢᴏʟғ – ᴘᴠ) ᴠà ʙᴀɴ ǫᴜảɴ ʟý sâɴ ɢᴏʟғ ɴơɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ôɴɢ Đứᴄ ɴóɪ.

Tʜᴇᴏ ôɴɢ Đứᴄ, ʜɪệɴ ʙảɴ ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ đᴀɴɢ đượᴄ Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ xᴇᴍ xéᴛ; đồɴɢ ᴛʜờɪ đᴀɴɢ ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ để ᴄó ʜướɴɢ xử ʟý ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ.

Tʀướᴄ đó Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ đã ᴄó ᴛʜôɴɢ ᴄáᴏ ʙáᴏ ᴄʜí ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʙị ᴛố ᴛáᴄ độɴɢ ɴữ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ sâɴ ɢᴏʟғ. Qᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ Tʜườɴɢ ᴛʀựᴄ HĐND ᴛỉɴʜ Qᴜảɴɢ Nᴀᴍ ʟà ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Vɪếᴛ Dũɴɢ ʜᴀʏ ʙấᴛ ᴄứ đạɪ ʙɪểᴜ HĐND ᴛỉɴʜ ᴄó ᴋʜᴜʏếᴛ đɪểᴍ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ đềᴜ ᴘʜảɪ ʙị xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜᴇᴏ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *